Kiedy prawosławni wierni modlą się w czasie suszy o deszcz albo o szczęśliwe zakończenie żniw w porze zbyt obfitych opadów, Święty Eliasz wysłuchuje ich próśb. W podzięce za spełnienie żarliwych modlitw każdego roku 2 sierpnia obchodzą święto poświęcone temu prorokowi.

Święty Eliasz to jeden z najbardziej znanych i czczonych proroków Starego Testamentu. Jako człowiek niezwykle oddany Bogu stał się patronem wielu prawosławnych parafii na Podlasiu. Sierpniowe nabożeństwa okolicznościowe wspominające Świętego odprawiane są między innymi w Białymstoku, Siemiatyczach, Puchłach, Czeremsze, czy Podbielu.

Prorok i jego misja

O życiu tego proroka opowiadają I i II Księga Królewska. Eliasz żył za panowania króla Achaba, który czcił bożka Baala i do jego kultu nakłaniał również swoich poddanych. Bóg-Jahwe postanowił króla za to ukarać. Wysłał do niego proroka Eliasza, który przepowiedział nadchodzącą suszę. Po długim czasie suszy i głodu na rozkaz Boga prorok znów odwiedził Achaba. Przekazał władcy i jego ludowi, że sami wywołali klęskę, zapominając o prawdziwym Bogu. Eliasz wezwał lud na górę Karmel i skłonił go do złożenia ofiar Baalowi i Bogu-Jahwe. Dzięki modlitwie proroka, Jahwe przyjął ofiarę i zesłał deszcz... Lud został uratowany i nawrócony! Po tym cudzie wierni do dziś modlą się do Świętego Proroka o zesłanie deszczu podczas letnich upałów.

Wystrzegaj się gniewu Eliasza 

Tradycja ludowa głosi, że 2 sierpnia powinien być dniem deszczowym. Zgodnie z wierzeniami w dniu poświęconym Eliaszowi należy powstrzymywać się od wykonywania wszelkich prac, czy to w polu, czy w domu. Ten, kto nie przestrzega tej zasady będzie surowo ukarany! Starsi mieszkańcy podlaskich wsi opowiadają czasami, że na tych, którzy kończyli żniwa w świątecznym dniu, rozgniewany prorok zsyłał kary w postaci ognia i piorunów.

Kiedy nastąpi koniec świata?

Do najbardziej znanych scen przestawiających życie proroka Eliasza jest jego wstąpienie do Nieba. W Biblii czytamy, że Święty Eliasz nie umarł, ale został wniebowzięty na ognistym rydwanie, zaprzężonym w skrzydlate rumaki. Według wierzeń ponowne pojawienie się Proroka Eliasza na Ziemi ma zapowiadać zbliżający się koniec świata.

Co roku 2 sierpnia w cerkwi  św. św. Kosmy i Damiana we wsi Czeremcha odbywają się uroczystości ku czci proroka Eliasza. Przed głównym nabożeństwem wierni zbierają się przy cerkwi, aby wspólnie z duchownymi poświęcić wodę w przycmentarnej studni. 

Święty Eliasz to jeden z najbardziej czczonych proroków Starego Testamentu.

Nabożeństwa ku pamięci proroka Eliasza odprawiane są w wielu podlaskich parafiach.

Prorok Eliasz nie dopuścił do tego, aby lud zapomniał o swoim Bogu. Duchowni każdego roku przypominają zgromadzonym historię o zesłaniu deszczu podczas suszy i nawróceniu ludzi dzięki modlitwie proroka.

Tradycja głosi, że w dniu poświęconym czci proroka Eliasza zawsze pada deszcz.

Od wieków prawosławni wierni zwracają się z modlitwami do proroka Eliasza, prosząc o zesłanie deszczu w czasie zbyt suchego lata. 

Uroczystości kończy tzw. krestnyj chod, czyli uroczysta procesja, w czasie której wierni trzykrotnie obchodzą cerkiew dookoła.

Po zakończeniu modlitw wierni wracają do domów, aby wspólnie z rodziną celebrować ten uroczysty dzień. Zgodnie z tradycją w święto Proroka Eliasza należy wystrzegać się wykonywania prac domowych. 

0 komentarze:

Publikowanie komentarza