Głównym budowniczym prawosławnej cerkwi pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Maćkowiczach jest Włodzimierz Sołomianka, pochodzący ze wsi Siemiatycze-Stacja. Jego dzieło – drewnianą świątynię o konstrukcji zrębowej – łatwo jest wypatrzeć, jadąc w stronę Mielnika.


Drewnianą, prawosławną cerkiew filialną Świętych Cyryla i Metodego wybudowano w latach 1995-97 w Maćkowiczach, niewielkiej wsi położonej w Gminie Mielnik nad Bugiem. Stoi niedaleko drogi, w niezwykle malowniczym miejscu, otoczona różnokolorowymi dywanami, utkanymi z roślin porastających tutejsze pola i łąki. Jest to jednonawowa, drewniana świątynia bez wyodrębnionego prezbiterium. W jej bryle wyraźnie została zaznaczona wieża, częściowo osadzona na nawie. Wieńczy ją namiotowy dach z baniastym hełmem. Uwagę zwraca również niewielka wieżyczka o identycznym, baniastym wykończeniu.

Ku czci patronów

W każdą niedzielę wnętrze świątyni wypełnia się Słowem Bożym i przejmującym śpiewem cerkiewnego chóru. Jednak szczególne nabożeństwo odprawiane jest tu 11 maja, kiedy duchowni i parafianie wspominają patronów swojej świątyni. To wyjątkowy dzień, kiedy cerkiew prawosławna czci Świętych Cyryla i Metodego. Bracia uznawani są za świętych zarówno przez kościół rzymskokatolicki, jak i cerkiew prawosławną. Byli Grekami, urodzili się w Salonikach. Do historii przeszli jako misjonarze, nauczyciele Słowian, szerzący chrześcijaństwo na ich ziemiach.

Pański i uporządkowany

Imię Cyryl pochodzi z greki i znaczy „pański”. W języku perskim tłumaczone jest natomiast jako „słońce”. Z kolei Metody to po grecku po prostu „uporządkowany”. Działalność braci okazała się bardzo ważna dla słowiańskiej kultury. Zapoczątkowali oni bowiem rozwój języka i piśmiennictwa. Bracia zostali nawet okrzyknięci apostołami Słowian. Ich praca była kontynuowana przez oddanych uczniów, którzy opracowali uproszczony graficzny alfabet, wzorowany na greckim. Na cześć św. Cyryla nazwano go cyrylicą.


Wieś Maćkowicze położona jest w gminie Mielnik nad Bugiem. Tuż przy głównej drodze do Mielnika, wśród pól i łąk można dostrzec drewnianą cerkiew. 

Świątynia w Maćkowiczach to budowla jednonawowa bez wyodrębnionego prezbiterium. Częściowo osadzoną w nawie wieżę pokryto namiotowym dachem z baniastym hełmem. 

0 komentarze:

Prześlij komentarz